THINH MOBILE
Đăng ký ngay

Chính sách giá cước

1.        Mức cước

STT

Tên gói

Giá cước ( đã bao gồm VAT)

Chu kỳ cước

1

Gói ngày

3.000đ/ ngày

Ngày

2

Gói Tuần

5.000đ/Tuần

Tuần

3

Gói Tháng

15.000đ/Tháng

Tháng

4

Cước gửi tin nhắn đến đầu số 9239

Miễn Phí

 

5

Cước Data

Miễn phí

 

-             Khách hàng không thể đăng ký gói Ngày/ Tuần/ Tháng tại cùng một thời điểm.

-             Toàn bộ cước của các gói dịch vụ sẽ được ghi vào hóa đơn cước tháng đối với thuê bao trả sau và trừ vào tài khoản chính đối với thuê bao trả trước

-             Toàn bộ giá cước trên đã bao gồm VAT.

2.           Nguyên tắc tính cước thuê bao

-             Hệ thống trừ cước thuê bao của khách hàng vào lúc 00h00’của ngày đầu tiên của chu kì tiếp theo. Trong trường hợp thuê bao hủy gói dịch vụ, mà tại khách hàng hủy gói dịch vụ vẫn chưa hết hiệu lực của gói cước thì coi như gói cước đó đã hết hiệu lực, xóa cước của khách hàng và tính cước của khách hàng ngay sau khi đăng ký lại.

-             Các cước phí khác: được trừ ngay sau khi sử dụng.

-             Hiệu lực của gói cước thuê bao ngày : Gói cước có hiệu lực ngay sau khi đăng ký thành công và hiệu lực đến hết 23h59’59’’ của ngày đăng ký/ gia hạn ( ví dụ: Khách hàng đăng ký vào 15h00 ngày 15/5/2023 thì gói cước sẽ có hiệu lực từ 15h00 ngày 15/5/2023 đến 23h59’59’’ ngày 15/5/2023)

-             Hiệu lực của gói cước thuê bao Tuần : Gói cước có hiệu lực ngay sau khi đăng ký thành công và có hiệu lực trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng ký/ gia hạn thành công ( ví dụ: Khách hàng đăng ký vào 15h00 ngày 15/5/2023 thì gói cước sẽ có hiệu lực từ 15h00 ngày 15/5/2023 đến 23h59’59’’ ngày 21/5/2023)

-             Hiệu lực của gói cước thuê bao Tháng : Gói cước có hiệu lực ngay sau khi đăng ký thành công và có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký/ gia hạn thành công ( ví dụ: Khách hàng đăng ký vào 15h00 ngày 15/5/2023 thì gói cước sẽ có hiệu lực từ 15h00 ngày 15/5/2023 đến 23h59’59’’ ngày 30/5/2023)

-             Miễn phí ngày đầu cước thuê bao đối với các thuê bao đăng ký mới lần đầu hoặc thuê bao đăng ký lại sau thời gian 90 ngày kể từ ngày đăng ký gần nhất. Kết thúc thời gian miễn cước, dịch vụ sẽ được tính cước thuê bao bình thường nếu thuê bao không thực hiện hủy dịch vụ trong thời gian miễn cước. Chính sách Miễn phí trên áp dụng với tất cả các gói cước của dịch vụ.

3.           Gia hạn gói cước thuê bao

-             Sau khi hết hiệu lực gói cước sẽ được gia hạn vào ngày đầu tiên của chu kì tiếp theo nên khách hàng không hủy dịch vụ:

-             Gói cước ngày: Sau khi hết hiệu lực trong vòng 1 ngày kể từ thời điềm khách hàng đăng kí sử dụng gói dịch vụ, gói cước sẽ được gia hạn vào ngày tiếp theo. Ví dụ: Khách hàng  đăng ký vào ngày 1/1/2023 thì gói cước sẽ được gia hạn vào ngày 2/1/2023.

-             Gói cước tuần: Sau khi hết hiệu lực trong vòng 7 ngày và kể tù thời điểm khách hành đăng ký sử dụng dịch vụ, gói cước sẽ được gia hạn vào chu kì tiếp theo. Ví dụ: khách hàng đăng ký vào ngày 1/1/2023 thì gói sẽ gia hạn vào ngày 8/1/2023.

-             Gói cước tháng: Sau khi hết hiệu lực trong vòng 30 ngày và kể tù thời điểm khách hành đăng ký sử dụng dịch vụ, gói cước sẽ được gia hạn vào chu kì tiếp theo. Ví dụ: khách hàng đăng ký vào ngày 1/1/2023 thì gói sẽ gia hạn vào ngày 31/1/2023.