Không nhận diện được thuê bao. Vui lòng Đăng nhập hoặc truy cập 3G của VinaPhone để sử dụng DV.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

+ Để đăng ký gói ngày:

Cú pháp chính: DKT - Cú pháp mở rộng: THINH, NT, DK3G gửi 9239

+ Để đăng ký gói Tuần:

Cú pháp chính: DKT7 - Cú pháp mở rộng: T7 gửi 9239

+ Để đăng ký gói Tháng:

Cú pháp chính: DKT30 - Cú pháp mở rộng: T30 gửi 9239


+ Để hủy dịch vụ:

Soạn HUY T (Gói ngày) gửi 9239

Soạn HUY T7 (Gói tuần) gửi 9239

Soạn HUY T30 (Gói tháng) gửi 9239


+ Để kiểm tra gói dịch vụ đang sử dụng soạn KT gửi 9239

+ Để lấy hướng dẫn soạn TG gửi 9239

+ Để từ chối nhận bản tin soạn TC gửi 9239

+ Để đăng ký nhận bản tin soạn QC gửi 9239